Как да се подготвя за държавно юридическите дейности?