Начала

Началата  на:Истории, Събития, Дейности, Факти и  Документи,  са начала на анализ,  описание и обяснение на естественият ход на случилите   се:  Икономически личен – живот; Духовен  личен – живот; Държавно юридически- обществен живот. А така представени в логичната/динамична структурата на сайта, тези елементи взаимно се допълват ‘тук и сега‘, връщайки се съзнателно в годините ‘там и тогава‘ в търсене, отговорите на няколкото главни въпроса:  Какво и Защо е полезно в  знанието  което искам да кажа и/или покажа, ‘нои искам да  остане след и   от мене, ‘но‘ пък задължително и преди всичко с отговорите на другите два главни въпроса: Как и Къде е полезно това знание?

Моделът…‘на зазоряване‘ е само мисловен Резултат, в иначе действителните обстоятелства/възможности на естественият поток на живота, описан в  конкретните: Истории, Събития, Дейности, Факти и Документи на системно, съзнателно и целенасочено търсене в  синтеза на същият този естествен поток на живота.

 

 

На конкретни лица, в конкретен  отрязък от време, на конкретното място,  отделям необходимото внимание в текста, със съответните емоции, чувства и отношения, отговаряйки на въпросите Кой и  Кога е помогнал или попречил, съзнателно и/или несъзнателно в тези Истории, Събития, Дейности, Факти и  Документи.

Мисията на Сайта…‘на зазоряване‘:

Двете ‘неща‘, дейността и действието са една   сила в  отношението към знанието

…е различна от мисията на Моделът …‘на зазоряване‘:

Помогни си сам, за да пребъде България, …

…‘но‘ разписването им е конкретен нагледен пример, в отговор на въпросите Как и Къде,  се проявява имането на знания в цялостната си същност и  дълбочина за смисълът на същите тези знания.

Мисията отговаря на въпроса: “Защо за хората?“

Визията отговаря на въпросите: “Как и с Какво ще изпълня  мисията?“

Тук на тази страница   посочвам Визията на Сайта…‘на зазоряване‘, а Визията на Моделът…‘на зазоряване‘ съответно посочвам на страницата му от главните категории.