Предложение за решение на КРИЗАТА с водата в община Шумен; 20.12.2019 год.

КРАТКО  ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

МОДЕЛ – Действащ, подобен  модел  е изпълнен в селата: Кичево ѝ Раковски в община Разград. За да се постигне реализиация на МОДЕЛА в община Шумен, след  направен  анализ,  познат с наименованието- PESTLE; ПРОЦЕСИ – фактори; P –  политически  ; E – икономически ; S – социални ; T – технологични; L – правни ; E – екологични;

Представям: А. Очаквани резулатати; Б. Заинтересовани страни; В Дейности ( за всяка от дейностите – посочвам – рамка на обхват по вид  процес, без  риск-експертна оценка, но имам готовност да се обсъжда)

А.ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛАТАТИ: 1. Политеческо съгласие в Общинския съвет за изпъление на предложението, бюджета  и плана за работа: 2. Избор на ръководен екип за изпъление на предложението и разяснителна кампания за работата на екипа; 3. Проведени оперативни действия за утвърждаване на ПЛАН за РАБОТА със съответната разяснителна работа по изпъление на плана; 4. Утвърждаване на БЮДЖЕТ за изпълнение  на предложението; 5. Избор на изпълнители; 6. Възстановени  стари сондажи и/или Изградени нови сондажи за питейна вода със съответните връзки и бай-паси за връзка със съществуващата водопроводна система; 7. Утвърдена организационна структура за поддръжка на изградената система-част от „водопроводната система“ – условно поддържана от „ВиК“ – дружеството; 8. Проби и въвеждане в експоатация; 9. Утвърждаване на бюджет за текуща подръжка и формата на изплащане на направената инвестиция. 10. Съгласуване на  система за контрол, текущ, периодичен и окончателен.

Б.ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ: За всеки от резултатите след обсъждане ( в избрания ръководен екип) се определят заинтересованите страни, като естествено всички НИЕ -гражданите сме крайни ползватели. Изясняване на заинтересованите страни по резултати се изпълнява за да се съгласуват задължения – след публично обсъждане  за всеки предложен.

В. ДЕЙНОСТИ: След избор на представители от Заинтересованите страни по всеки очакван конкретен резултат, Организационният екип разработва –  Работни пакети за всеки резултат. Изработва се линеен и мрежови график за всеки Работен пакет и също така Обобщен план. Работните  пакети са седмични, а финансовите месечни.

ПЪРВА дейност -Избор на ръководен екип, институционализиране(права и задължения)  на екипа за работа в ситуация на водна криза: 1. Решение на Общинския съвет за преминаване на общината  в състояние на КРИЗА. 2. Да се  разработят  Работни пакети и се утвърдят със съответна публичност за всеки от пакетите и цялостната дейност.

ВТОРА дейност – събиране на информация за: 1. Същестуваща водопроводна мрежа( карти, чертежи,  описания и огледи на мясти с видео заснемания) 2. Съставяне на реалистична карта  на възможните за възстановяване сондажи и избор на места за изграждане  на нови; 3. Срещи и обсъждания с фирми изграждащи сондажи за питейна вода; 4. Договориране за доставка  и  изпъление.

ТРЕТА дейност – Разработка за ПЛАН за Изпъление, Бюджет  и тяхното  Утвърждаване със съответната публичност.

ЧЕТВЪРТА дейност -Предложение и Утвърждаване на  контролна система за времето на изпъление.

ПЕТА дейност – Изпъление на плана.

ШЕСТА дейност – Въвеждане в експлотация .

ВАЖНО:

Първо: Всички  подробности  очакавайте във видео на 20.12.2019 год. от 15 часа на ФБ страницата на „НИЕ сме КМЕТ“ и на youTube канал МЕДИЯ – „НИЕ сме КМЕТ“, както и очаквайте отговори на всеки въпрос, зададен на ФБ страницата или на месенджър.

Второ: Предложението е конкретно и няма да се налага провеждането на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

Трето: Предложеното РЕШЕНИЕ  е  в  обхвата на „Закона за прякото участие на гражданите в управлението“ …и без масово участие на гражданите организирани във  форма – за оперативно  координиране на дейности и задачи…НЯМА защо да се надявате, че е възможно да се случи….проблема е за всички.

За всяки ПРОБЛЕМ има възможни, най малко две РЕШЕНИЯ:

  1. Да  чакаме.
  2. Да действаме – предлагам да действаме с: Откритост – Законност – Съпричастност

Изготвил; инж. Валентин Маламов

ПП- на разположение съм и за оперативна работа- БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *