начало – МЕДИЯ – „НИЕ сме КМЕТ“

КРАТКО  ПРЕДСТАВЯНЕ

МЕДИЯ – „НИЕ сме КМЕТ“ е естествено продължение на Политическа кампания – „НИЕ сме КМЕТ“  на местните избори 2019г. в община Шумен.

ДВЕ са ЦЕЛИТЕ: Първа –  с ирония ѝ самоирония  в  контекст с текст; скици графики, чертежи;  звук и видео,  да представим – нарочното поведение в   действие на КМЕТА ( в медията,  КМЕТ е понятие – този който взима РЕШЕНИЯ и ПЛАЩА сметката в процесите: Аз – личността; Дом – домакинство; Семейство; Квартал ѝ Общината.) ; Втора – Да търсим Другия в Другостта,  със смирение в пустотата,  за  да предоставим  възможност на всяка  от 4655 бр. фирми  в  община Шумен да  има удобна,  полезна ѝ евтина медия.

ИДЕОЛОГИЯ -„РАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА“

Да!,…има такава  идеология…с КОНКРЕТНИ ежедневни практики за ДОСТОЕН живот.
…очаквайте извън -системно, но физично -математическо  представяне  в МЕДИЯТА –  “ НИЕ сме КМЕТ“
2!( две факториал): 0=1; 1х1х2=2!…където:
1. Вяра
1. Разум
2. Действия

ФИЛОСФИЯ  на …МЕДИЯ – „НИЕ сме КМЕТ“
Що е философия?
Философията, като процес има в себе си три функции:
1. Съзерцание
2. Рефлексия
3. Комуникация
….естетствено, това е ‘инженерно’ представяне на философията. А така ли е ? ….Къде сте философи? …Нека бъдем КОНКРЕТНИ….да философстваме за ОБЩИНАТА. Община Шумен.

ХАРАКТЕРИСТИКА на СРЕДАТА – „Общинската власт“ …е в криза, също и Здравеопазването, Градоустройството, Ценностната система и т.н , но най-вече ПОЛИТИЧЕСКАТА система, която реално е загубила ДОВЕРИЕТО на хората.Защо тези, а и много други кризи се проявяват почти едновременно в нашата история? Доказват ли те окончателния упадък на България?Средствата ни за масова информация се демасовизираха, а стилът ни на живот и ценностите ни станаха многообразни. България коренно се преобрази….Думите ѝ Истината се ЗАГУБИХА …Да уточним ПОНЯТИЯТА.!!!

СТРУКТУРА  на концепцията – МЕДИЯ- „НИЕ сме КМЕТ“ …
..и в тази връзка..Освалд Шпенглер е казал... „Всеки иска нещо от другите. И с пълно убеждение произнася думите „ти си длъжен„!…Структура в онтологията  на един обект е съвкупността от относително устойчиви връзки или отношения между неговите елементи, с които се осигурява запазването на основните му свойства при различни външни и вътрешни изменения. Структурата е такава подреденост на елементите на системата, която е устойчива (инвариантна) относно определена съвкупност от изменения (преобразования). Структурите на системите от даден клас се описват във вид на закони за строежа, поведението и еволюцията на системата.

Очаквайте в 16 часа днес – 20.12.2019 год.  видео за същност, генезис и….питайте???

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *